Maak kennis met

Marleen Stegeman

A Diverse and Evolving Artistic Journey

Marleen Stegeman, a distinguished Dutch artist, has garnered acclaim for her diverse artistic prowess, spanning poetry, songwriting, painting, and sculpture. Born near the German border, Stegeman sought refuge in the tranquility of the woods during her formative years, cultivating a profound passion for the arts. Although her academic pursuits initially centered on social studies, she ultimately devoted her life to artistic expression, producing a myriad of paintings, sculptures, and poetic works.

Stegeman’s art has found an international audience, with her creations showcased in numerous exhibitions and featured in esteemed art publications. In 2019, her poetic anthology “Rooted in the Earth, Born in the Light” was published, further cementing her status as a versatile artist. Central themes in her work include freedom, feminine emancipation, and the intricacies of human connection. Stegeman’s distinctive style is an amalgamation of various artistic techniques, synthesized with her personal flair.

The artist is scheduled to partake in group exhibitions across Italy, France, and Japan in 2023. With a fervent affinity for poetry, Stegeman infuses her figures with an aura of serenity, freedom, and tranquility, reflecting her artistic sensibilities. While studying the works of esteemed artists such as Paul Klee, Pablo Picasso, Paul Cézanne, and Henri Matisse, Stegeman has managed to retain her independence and inimitable style. Through her art, Stegeman celebrates the universality of human connection.

Nederlands

Marleen Stegeman, een vooraanstaande Nederlandse kunstenares, heeft lof ontvangen voor haar diverse artistieke vaardigheden, die zich uitstrekken van poëzie, liedteksten schrijven, schilderen tot beeldhouwen. Geboren nabij de Duitse grens, zocht Stegeman tijdens haar vormende jaren toevlucht in de rust van de bossen, waar ze een diepe passie voor de kunsten cultiveerde. Hoewel haar academische inspanningen aanvankelijk gericht waren op sociale studies, wijdde ze uiteindelijk haar leven aan artistieke expressie en produceerde ze talloze schilderijen, beeldhouwwerken en poëtische werken.

Stegemans kunst heeft een internationaal publiek bereikt, met haar creaties tentoongesteld in talrijke exposities en gepubliceerd in vooraanstaande kunstpublicaties. In 2019 werd haar poëtische bundel "Geworteld in de Aarde, Geboren in het Licht" gepubliceerd, waarmee ze haar status als veelzijdige kunstenares verder verstevigde. Centrale thema's in haar werk zijn vrijheid, emancipatie van de vrouw en de complexiteit van menselijke verbindingen. Stegemans onderscheidende stijl is een samensmelting van verschillende artistieke technieken, vermengd met haar persoonlijke stijl.

De kunstenares staat gepland om deel te nemen aan groepstentoonstellingen in Italië, Frankrijk en Japan in 2023. Met een vurige affiniteit voor poëzie impregneert Stegeman haar figuren met een sfeer van sereniteit, vrijheid en rust, weerspiegelend haar artistieke gevoeligheden. Terwijl ze de werken bestudeerde van vooraanstaande kunstenaars zoals Paul Klee, Pablo Picasso, Paul Cézanne en Henri Matisse, slaagde Stegeman erin haar onafhankelijkheid en onnavolgbare stijl te behouden. Door haar kunst viert Stegeman de universaliteit van menselijke verbindingen.